Strategia rozwoju sprzedaży internetowej dla Media Markt i Saturn

Cel: Budowa strategii pozwalającej na szybki wzrost sprzedaży internetowej, bez kanibalizacji sprzedaży tradycyjnej.

Zakres prac: Współpraca z Zarządem Zleceniodawcy przy budowie strategii, usługi doradcze.

„Przedstawiono nam rozbudowaną analizę rynku i  sprzedaży wraz z solidnymi wnioskami i celnymi spostrzeżeniami, które jednoznacznie wskazały nam  kierunek dalszego rozwoju sprzedaży online. (..) Zaproponowana strategia działania pozwala konkurować z pure playerami bez dużych konsekwencji dla kanału offline. Została solidnie przygotowana i stanowić będzie dla nas istotny element planowania strategicznego naszych marek.”

Piotr Zemło – E-commerce Director
Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.

Mediamarkt Logo
Saturn Logo
This site is protected by Comment SPAM Wiper.