Due Dilligence międzynarodowego sklepu internetowego dla Private Equity Managers

Cel: Celem było zdiagnozowanie ryzyka związanego z inwestycją oraz określenie czy firma będzie w stanie osiągnąć zakładane wyniki finansowe w kontekście przyszłych zmian rynkowych.

Zakres: Analiza obejmowała poszczególne obszary strategiczne związanych ze sprzedażą internetową: organizacja, marketing, asortyment, sprzedaż, logistyka, obsługa klienta, IT. Wszystkie obszary były analizowane pod względem jakości organizacji, procesów, aktualnej efektywności kosztowej, niezbędnych zmian i wiążących się z tym kosztów jak i wpływu na planowane przychody.

Opis: Na zlecenie Private Equity Managersprzeprowadziliśmy audyt due diligence międzynarodowego, wielobranżowego sklepu internetowego. Określiliśmy mocne i słabe strony spółki, oceniliśmy jej wartość oraz oszacowaliśmy ryzyko związane z planowaną inwestycją. Szczegółowo przeanalizowaliśmy prognozy finansowe oraz realność ich wykonania na silnie zmieniającym się rynku.

Audyt i analizę danych podsumowaliśmy dokładnym raportem z bardzo konkretnymi wnioskami, oraz dokonaną przez nas korektą prognoz finansowymi firmy na kolejne lata.

„Badanie komercyjnego Due Diligence przeprowadzone przez Zolago Group było przeprowadzone profesjonalnie z naciskiem na kluczowe obszary działalności spółki. Raport obejmował informacje i analizy niezbędne do podjęcia przemyślanej decyzji inwestycyjnej. Wiedza ekspercka zespołu Zolago z zakresu e-commerce pozwoliła zespołowi PEM na efektywne zaadresowanie najważniejszych ryzyk i ocenę potencjału spółki.”

Maciej Kowalski – Investment Partner Private Equity Managers S.A.

This site is protected by Comment SPAM Wiper.