Badanie użyteczności serwisu 5.10.15 – test z użytkownikami

Cel: Ocena użyteczności serwisu, identyfikacja elementów, które sprawiają użytkownikom trudność lub wpływają negatywnie na ich odczucia i doświadczenia w serwisie.

Zakres: Zlecenie obejmowało całościowe przygotowanie i przeprowadzenie badania: rekrutację użytkowników, przygotowanie scenariuszy badań, przeprowadzenie badania, wykonanie nagrań wideo, przygotowanie raportu wraz z rekomendacjami.

Opis: Celem było sprawdzenie jak wygodnie i skutecznie serwis wspiera użytkowników w realizacji celów. Chcieliśmy zobaczyć na jakie problemy, trudności czy wątpliwości natrafią użytkownicy i jak sobie z nimi radzą. Zależało nam, żeby obserwować jak użytkownicy będą wykonywać poszczególne działania w sklepie i lepiej zrozumieć ich potrzeby.

Badanie obejmowało zarówno etap swobodnej eksploracji jak i testy zadaniowe. Zadawane były pytania kontrolne, aby lepiej zrozumieć zachowania i odczucia uczestników badania. Całość była nagrywana (zarówno ekran jak i twarz i reakcja uczestnika), a fragmenty nagrań zostały wykorzystane w raporcie, żeby zilustrować poszczególne problemy. Badanie było przeprowadzone na laptopie oraz na telefonie, aby przetestować także usability serwisu na małym ekranie.

Raport z badania obejmował dokładne objaśnienie metodologii i przebiegu badania, wyniki dla poszczególnych elementów i podstron serwisu oraz podsumowanie w formie tabeli z listą problemów i ich priorytetem.

„Dzięki nagraniom filmowym mogliśmy zobaczyć dokładnie jak użytkownicy reagowali na różne elementy naszego sklepu internetowego, z czym mieli trudność, a ich komentarze i uwagi dały nam dodatkowe insighty związane z potrzebami naszych użytkowników.”

Marek Czupryna – Prezes Zarządu Komex S.A. (sklep 5.10.15)

This site is protected by Comment SPAM Wiper.